2021 - 2029 Info Antwerp™©    |    Info Antwerp EVENTS

Info Antwerp™©

Info Antwerp | STEDEN EN GEMEENTEN

Info Antwerp | Een Antwerpse Beleving....

Facebookpagina Antwerp EVENTS
Ode aan Antwerpen
Inwoners Provincie Antwerpen

Local Trust of Info Antwerp™©

Kapsalon Diana Antwerpen-Stad
Inwoners Provincie Antwerpen
Info Antwerp EVENTS

By using this websitepage and our websites, you agree to our Terms and Conditions and also the roles of Social Media. These can be obtained in a simple way: here on the website or in writing on request.
All logos and texts are the property of copyright and trademark law of Info Antwerp ™ © and its partners as there are, Antwerp EVENTS © ™ and Antwerp (en) Christmas © ™. The logo is basically the "Informal" letter "i" with a lighter background color or a dark background color blue. At the top of the stem of the letter "i" is no dot, but a heart tilting to the right in white. Next to the stem is the word "Antwerp". The logo can also be made with a red background color. Hereby a short description. Recognition of jurisdiction under Belgian law and only these courts are competent.
Door het gebuik van deze websitepagina en onze websites, gaat u akkoord met onze Algemene Voorwaarden en de regels voor Sociale Media. Deze zijn op eenvoudige wijze te bekomen: hier op de website of schriftelijk op aanvraag.
Alle logo's en teksten zijn eigendom volgens het auteursrecht en merkenrecht van Info Antwerp™© en haar partners als daar zijn, Antwerp EVENTS©™ en Antwerp(en) Christmas©™. Het logo is in basis de "Informele" letter " i " met een lichtere achtergrondkleur of een donkere achtergrondkleur blauw. Bovenaan de steel van de letter " i " staat geen punt, maar een naar links kantelend hartje in wit. Naast de steel staat het woord " Antwerp ". Het logo kan tevens met een rode achtergrondkleur zijn gemaakt. Hierbij een korte beschrijving.
Enkel de rechtbanken van Antwerpen zijn bevoegd en naar Belgisch Recht, u gaat aldus hiermee akkoord.

Info Antwerp | Events, Business and Information

™©