gallery/info antwerp logo nostalgie

2020 - 2029 Info Antwerp™©    |    Info Antwerp EVENTS

Info Antwerp™©

Info Antwerp | STEDEN EN GEMEENTEN

Info Antwerp | Een Antwerpse Beleving....

Facebookpagina Antwerp EVENTS
Ode aan Antwerpen
gallery/linkedin
Inwoners Provincie Antwerpen

Local Trust of Info Antwerp™©

Kapsalon Diana Antwerpen-Stad
Inwoners Provincie Antwerpen

Info Antwerp™©

Een Antwerpse Beleving...©   |   An Antwerp Experience....© 

  gallery/centraal station i info antwerp
  Info Antwerp EVENTS
  gallery/aartselaar youtube  i info antwerp

  By using this websitepage and our websites, you agree to our Terms and Conditions and also the roles of Social Media. These can be obtained in a simple way: here on the website or in writing on request.
  All logos and texts are the property of copyright and trademark law of Info Antwerp ™ © and its partners as there are, Antwerp EVENTS © ™ and Antwerp (en) Christmas © ™. The logo is basically the "Informal" letter "i" with a lighter background color or a dark background color blue. At the top of the stem of the letter "i" is no dot, but a heart tilting to the right in white. Next to the stem is the word "Antwerp". The logo can also be made with a red background color. Hereby a short description. Recognition of jurisdiction under Belgian law and only these courts are competent.
  Door het gebuik van deze websitepagina en onze websites, gaat u akkoord met onze Algemene Voorwaarden en de regels voor Sociale Media. Deze zijn op eenvoudige wijze te bekomen: hier op de website of schriftelijk op aanvraag.
  Alle logo's en teksten zijn eigendom volgens het auteursrecht en merkenrecht van Info Antwerp™© en haar partners als daar zijn, Antwerp EVENTS©™ en Antwerp(en) Christmas©™. Het logo is in basis de "Informele" letter " i " met een lichtere achtergrondkleur of een donkere achtergrondkleur blauw. Bovenaan de steel van de letter " i " staat geen punt, maar een naar rechts kantelend hartje in wit. Naast de steel staat het woord " Antwerp ". Het logo kan tevens met een rode achtergrondkleur zijn gemaakt. Hierbij een korte beschrijving.
  Enkel de rechtbanken van Antwerpen zijn bevoegd en naar Belgisch Recht, u gaat aldus hiermee akkoord.

  NIEUWE GEGEVENS :

  18.04.2020 : BEleving : Radio Minerva nu rechtstreeks te beluisteren

  03.04.2020 : Deelfuncties toegevoegd

  21/03/2020 : Omgevingsanalyse Brasschaat 2019 -cijfers in 179 pagina's

  20/03/2020 : Beeldverslag Provincieraadzitting van 20/02/2020

  12/03/2020 : Noodnummers voor de Provincie Antwerpen

   

   

   

  Info Antwerp | Events, Business and Information

  ™©